MENU
 

 

KAEDAH

 

  1. Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Tatatertib (Majlis Perbandaran Kangsar) 2013

 

  1. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Kuala Kangsar (Kelakuan dan Tatatertib) 2013

 

  1. Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak (Pindaan) 2014

 

  1. Kaedah-kaedah Hakmilik Strata 2015

 

 

PERINTAH

 

  1. Perintah Pengangkutan Jalan, Peruntukan Tempat Letak Kereta (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1997