MENU
 

 

UNDANG-UNDANG KECIL

 

 1. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Perak) 1988

 

 1. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun kesalahan-kesalahan)(Majlis Daerah Kuala Kangsar) Kerajaan Tempatan 1981.

 

 1. Undang-Undang Kecil Kedai Gunting dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1981

 

 1. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Kuala Kangsar)1981

 

 1. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1989

 

 1. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1990

 

 1. Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1990

 

 1. Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1992

 

 1. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1992

 

 1. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 2003

 

 1. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1992

 

 1. Undang-Undang Kecil Krematorium (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2004

 

 1. Undang-Undang Kecil Kolam Renang (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2004

 

 1. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2008

 

 1. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2008

 

 1. Undang-Undang Kecil Pelesenan Haiwan Ternakan dan Haiwan Merayau (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2012

 

 1. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan)(Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit dan Bangunan 2013

 

 1. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2013

 

 1. Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2013

 

 1. Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Perbandaran  Kuala Kangsar) 2017

 

 1. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2018